Güzel Sözler Söz Ekle

Kategoriler
Güzel Sözler // Atatürk Sözleri // Toplam 72 Güzel Söz.
Kurtulmak ve yaşamak için çalışan, çalışmak zorunda olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkı kazanırız. Yoksa arka üstü yatmak ve ö
Gönderen: Minnos Tarih: 2015-04-13 SözID: 1984 Devamını Oku
İnkılap, Türk ulusunun son asırlarda geri bırakılmış kurumlarını yıkarak yerlerine, ulusun en yüksek uygarlık düzeyine ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymaktır.
Gönderen: Minnos Tarih: 2015-04-13 SözID: 1983 Devamını Oku
Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve anca
Gönderen: Minnos Tarih: 2015-04-13 SözID: 1982 Devamını Oku
Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.
Gönderen: Minnos Tarih: 2015-04-13 SözID: 1981 Devamını Oku
Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur.
Gönderen: Minnos Tarih: 2015-04-13 SözID: 1980 Devamını Oku
Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur.
Gönderen: Minnos Tarih: 2015-04-13 SözID: 1979 Devamını Oku
Türkiye’nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır.
Gönderen: Minnos Tarih: 2015-04-13 SözID: 1978 Devamını Oku
Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.
Gönderen: Minnos Tarih: 2015-04-13 SözID: 1977 Devamını Oku
İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur. Türk milleti ve Türkiye’nin çocukları, b
Gönderen: Minnos Tarih: 2015-04-13 SözID: 1976 Devamını Oku
Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.
Gönderen: Minnos Tarih: 2015-04-13 SözID: 1975 Devamını Oku
Bir millette, özellikle bir milletin iş başında bulunan yöneticilerinde özel istek ve çıkar duygusu, vatanın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulardan üstün olursa, memleketin yıkılıp kaybolması kaçı
Gönderen: Minnos Tarih: 2015-04-13 SözID: 1974 Devamını Oku
Saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur. Samimiyetin lisanı yoktur. Samimiyet sözlerle açıklanamaz. O, gözlerden ve tavırlardan anlaşılır. Medeniyetin esası, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, ail
Gönderen: Minnos Tarih: 2015-04-13 SözID: 1973 Devamını Oku
Birtakım kuşbeyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz; bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur.
Gönderen: Minnos Tarih: 2015-04-13 SözID: 1972 Devamını Oku
● Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-20 SözID: 326 Devamını Oku
● Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-20 SözID: 325 Devamını Oku
● Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-20 SözID: 324 Devamını Oku
● Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün mana ve biçimiyle uygar bir toplum haline değiştirmektir.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-20 SözID: 323 Devamını Oku
● Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-20 SözID: 320 Devamını Oku
● Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-20 SözID: 319 Devamını Oku
● Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 318 Devamını Oku
● Türk milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 317 Devamını Oku
● Yurtta sulh, cihanda sulh.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 316 Devamını Oku
● Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resm
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 315 Devamını Oku
● Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 314 Devamını Oku
● Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 313 Devamını Oku
● Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden d
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 312 Devamını Oku
● Adımlarını, attığımız uygarlık ve yenilik adımlarına uydurmak istemeyenler ne talihsizdirler! Bu gibiler hâlâ milleti aldatacaklarını ümit ediyorlarsa bu ümitleri, kendilerinin zarara uğramala
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 311 Devamını Oku
● Arkadaşlar! Devrimimiz Türkiye'nin yüzyıllar için mutluluğunu üstlenmiştir. Bize düşen onu kavrayarak ve takdir ederek çalışmaktır.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 310 Devamını Oku
● Bizim milletimiz vatanı için, özgürlüğü ve egemenliği için özverili bir halktır; bunu kanıtladı. Milletimiz, yaptığı devrimlerin kıskanç savunucusudur da. Benliğinde bu erdemler yerleşmiş bir
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 309 Devamını Oku
● Birçok güçlükler ve engeller karşısında bulunduğumuzu biliyoruz. Bunların hepsini inceleme ile, gayret ve iman ile ve millet aşkının sarsılmaz kuvvetiyle birer birer çözüp sonuçlandıracağız. O
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 308 Devamını Oku
● Milletlerin tarihinde bazı dönemler vardır ki, belli amaçlara erişebilmek için maddî ve manevî ne kadar kuvvet varsa hepsini bir araya toplamak ve aynı doğrultuya yöneltmek gerekir. Yakın yıll
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 307 Devamını Oku
● Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlere yem olurlar.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 306 Devamını Oku
● Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 305 Devamını Oku
● Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 304 Devamını Oku
● Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 303 Devamını Oku
● Öyle istiyorum ki, Türk Dili bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar, bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 302 Devamını Oku
● Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğim
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 301 Devamını Oku
● Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 300 Devamını Oku
● Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 299 Devamını Oku
● Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz za
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 298 Devamını Oku
● Söz konusu olan vatansa, gerisi teferruat.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 297 Devamını Oku
● Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 296 Devamını Oku
● Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 295 Devamını Oku
● Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 294 Devamını Oku
● Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksını
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 293 Devamını Oku
● Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluk
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 292 Devamını Oku
● İstiklal, istikbal, hürriyet, herşey adaletle kaimdir!
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 291 Devamını Oku
● Benim Türk milletine, Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınız. Siz de, sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 290 Devamını Oku
● Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, içerdeki cephenin suskunluğudur.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 289 Devamını Oku
● Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 288 Devamını Oku
● "Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır."
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 287 Devamını Oku
● "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir..."
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 286 Devamını Oku
● Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneği kazanmamıştır.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 285 Devamını Oku
● "Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı te
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 284 Devamını Oku
● Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 283 Devamını Oku
● Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı... Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutlaka başarılı olacaksınız.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 282 Devamını Oku
● Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız dereces
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 281 Devamını Oku
● Ne mutlu Türküm diyene!
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 280 Devamını Oku
● Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 279 Devamını Oku
● Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 278 Devamını Oku
● Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 277 Devamını Oku
● Türk Milleti yeni bir iman ve kesin bir milli azim ile yeni bir devlet kurmuştur bu devletin dayandığı esaslar "Tam Bağımsızlık" ve "Kayıtsız Şartsız Milli Egemenlikten ibarettir. Yeni Türkiye
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 276 Devamını Oku
● "...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir."
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 275 Devamını Oku
● Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 274 Devamını Oku
● Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 273 Devamını Oku
● Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 272 Devamını Oku
● Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 271 Devamını Oku
● Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 270 Devamını Oku
● Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 269 Devamını Oku
● Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 268 Devamını Oku
Bütün ümidim gençliktedir.
Gönderen: Dj_Kristal Tarih: 2013-06-19 SözID: 267 Devamını Oku
Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
Gönderen: Admin Tarih: 2012-04-10 SözID: 126 Devamını Oku
Copyright © 2013 Güzel Sözler Güzel Sözler - Aşk Sözleri - Anlamlı Sözler - Sevgi Sözleri